Терапевтични подходи и инструменти

Терапевтични подходи и методи


Терапевтичните програми за работа в Центъра се базират на световни практики, основани на доказателства. Специалистите в Центъра са обучени и сертифицирани да прилагат следните терапевтични методи, подходи и модели в пряката работа с потребителите и техните семейства: 

 

Инструменти за оценка


В Центъра се използват стандартизирани и адаптирани инструменти и тестове за оценка и проследяване на състоянието: