Сдружение "Асоциация Аутизъм"

Програма на СЗО за обучение на родители и други лица, полагащи грижи за деца със затруднения в развитието


По инициатива на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) за първи път в България се въвежда общопризнатата програма на Световната здравна организация (СЗО) за обучение на родители на деца със затруднения в развитието. Пилотното тестване на програмата ще се реализира под ръководството на ДАЗД в партньорство с представителството на УНИЦЕФ за България, Сдружение „Асоциация Аутизъм“ и други заинтересовани професионални организации у нас. 

Програмата на СЗО подкрепя родителите на деца със забавяне или затруднения в развитието от 2 до 9 годшна възраст и може да се предоставя от родители, учители, медицински специалисти, социални работници, доброволци, и др. Така семействата ще могат да се обучат как да реагират в различни ситуации, как да успокояват детето, как да го ангажират в ежедневни дейности и игри, и как то да стане по-самостоятелно в ежедневието.

Проектът на работа с детето и родителите включва комбинация от 9 групови сесии, 3 индивидуални посещения у дома и подходящи индивидуални упражнения. А посланието на създателите на програмата е, че децата се учат най-добре от занимания, представени им по забавен и позитивен начин.

Въпреки, че за децата със затруднения в развитието през последните години се говори много, все още твърде малко е направено по отношение на грижата и подкрепата, от която те и техните семейства имат нужда. За да се постигне това са необходими общите усилия на всички отговорни държавни институции, неправителствения сектор и цялото общество. Внедряването на програмата за родители на СЗО е шанс за постигане на видими резултати с децата със затруднения в развитието и дълго чакана подкрепа за техните семейства у нас.

Ще намерите повече информация за програмата тук:

www.autismspeaks.org/CST

Психиатричната грижа през различните възрастови периоди от живота на човека с аутизъм и близките, които го подкрепят


Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ), Сдружение „Асоциация Аутизъм“ и Клиника по детска психиатрия „Свети Никола“ към УМБАЛ „Александровска“ организират шест безплатни уебинара за родители.

Целтите на проекта са: 

1. Да се информират родители на деца, юноши и възрастни с аутизъм относно начина, по който психиатричната грижа помага;

2. Да се очертаят специфичните трудности и предизвикателства през всеки от възрастовите периоди, свързани с порастването и достигането на автономност при хората с аутизъм.

Уебинарите ще се провеждат през месеците април, май, юни, юли, септември и октомври чрез платформа ZOOM.

Лектори на уебинарите са детски и възрастови психиатри, експерти в областта на психичното здраве.

Повече информация ще намерите тук:

www.bapid.com

www.autismbulgaria.com

 

ARBIT е европейски проект, който има за цел да изследва приложимостта на иновативна система с добавена реалност, наречена Pictogram Room.
Той е предназначен да улесни обучението на основни умения за развитие на езика на тялото и имитация при деца с аутизъм в училищна възраст и интелектуални затруднения. И двете умения се считат за важни за насърчаване на социалната компетентност, трудна област за деца с разстройство от аутистичния спектър.
По този начин проектът ARBIT предлага изследователско проучване за оценка на ефективността на инструмента Pictogram Room и разработването на образователно съдържание за учители, които желаят да използват тази система, като се създаде Massive Open Online Course (MOOC).


В партньорство между Университетa на Валенсия и различни научни лаборатории и организации от четири държави: Испания, Франция, България, Турция.
Продължителност: Декември 2020г.–Ноември 2022г.

Можете да проследите развитието и дейностите по проекта в социалните мрежи и на сайта на проекта:
https://www.facebook.com/ARBIT.Project
https://twitter.com/ARBIT_project
https://arbit.adaptalab.org

БАЛИЗ (Българска асоциация за лица с интелектуални затрудения) и Сдружение "Асоциация Аутизъм" със съдействието на специалисти от ЦСРИПАС (Център за социална рехабилитация и интеграция с приоритет аутистичен спектър), гр. София организират съвместен проект, чиято цел е да окаже подкрепа на родители и лица, полагащи грижа за деца с аутизъм в ранна възраст.

В рамките на проекта ще бъдат проведени 8 тематични уебинара в периода май - октомври 2021г. Ще бъдат обсъдени важни аспекти и актуални теми от развитието на децата с аутизъм във възрастта до 7 години. Участниците ще могат да участват във всички уебинари или в избрани от тях по теми, които ги вълнуват. Ще могат да задават своите въпроси по време на уебинара и да получат насоки и отговори след всеки уебинар. Участниците ще получат достъп до съдържанието на уебинарите и след тяхното провеждане посредством записи.

Повече информация за уебинарите, темите и датите ще намерите тук.

За контакти и изпращане на заявки за участие, пишете на e-mail: proekti.aa@gmail.com

Проект "Да се замесим със света около нас"


   

Сдружение „Асоциация Аутизъм” и Център за социална рехабилитация и интеграция - приоритет аутистичен спектър предлагат включването на деца и младежи от Центъра в проект „Да се замесим със света около нас”. 

Проектът има за цел да организира и предостави групови терапевтични сесии за деца, тийнейджъри, младежи и възрастни с аутизъм. Терапевтичните сесии ще се провеждат със средствата на Хлебна терапия или процес на месене на хляб в специално разработени работилници.

Проектът ще създаде възможности за достъп до Хлебна терапия на общо 24 участника, /2 групи по 12 участника/. В първата група участниците са на възраст между 16-38 години. Във втората група участниците са деца, подкрепени от свой родител. Хлебните терапевтични сесии ще протичат под формата на специално разработени работилници по конкретни теми /общо 28 часа/. 

В рамките на проекта ще се изработят адаптирани, визуализирани рецептурни книги за всеки от участниците. Книгите ще съдържат снимки/пиктограми и достъпно описание на приготвянето на основни рецепти, което ще позволи на всеки от участниците в домашни условия да прилага наученото.
Хлебна терапия е интегриран модел на терапия с елементи на групова терапия, експресивни арт терапии, трудова терапия и общностни изкуства. Заниманията имат за цел участниците да се чувстват емоционално заредени, уважавани, активни и можещи. Самото месене подобрява фината моторика и ориентацията, а изработените хлебни изделия носят удовлетворение на участниците, тъй като се възприемат като доказателство за тяхната работоспособност и развити умения. Това повишава увереността, вярата в собствените способности, самооценката и чувството за лична ефективност в ежедневието. Не на последно място, Хлебна терапия e процес, в който участниците ще бъдат обединени от приятни за сетивата ерготерапевтични  занимания.

 

ІІІ етап от Проект за ранна интервенция за деца с аутизъм STAY-IN


Приключи третия етап по Проекта STAY-IN „Early start intervention for young children with autism attending educational services in low-income areas“, co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union - 2018-1-ES01-KA201-050656, който се проведе в Саламанка, Испания.
Експерт-обучителите на БАЛИЗ Анна Манолева и Мария Станчева участваха в тридневен тренинг за работа по ImPACT  (Improving Parents as Communicative Trainers), с водещ Sara van der Paelt. 
Участниците в Проекта посетиха услуги за деца с аутизъм и техните семейства в град Саламанка - център за ранна интервенция, създаден и развиващ се от и в Университета в Саламанка; клиника за психологическа и логопедична работа с деца с аутизъм и техните родители; училище за деца и младежи с аутизъм.

Можете да следите развитието и дейностите по проекта на: https://stay-in.adaptalab.org/, https://twitter.com/stayinproject, http://bapid.com/bapid/?page_id=152
 

ІІ етап от Проект за ранна интервенция за деца с аутизъм STAY-IN


Приключи втори етап по Проекта STAY-IN „Early start intervention for young children with autism attending educational services in low-income areas“, co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union - 2018-1-ES01-KA201-050656, който се проведе в Авила, Испания.
Експерт-обучителите на БАЛИЗ Анна Манолева и Мария Станчева участваха в тридневен тренинг за работа по ESDM (Early Start Denver Model), с водещ Maria Diez Juan. За повече информация, относно ESDM - https://www.esdm.co/.
Участниците в Проекта посетиха услуги за деца и възрастни с аутизъм в град Авила, създадени и развиващи се от фондация "Autismo Avila" 
По време на работата в Авила се проведе и конференция на тема „Ранна интервенция за деца от аутистичния спектър:подходи, ориентирани към семейството и основани на доказателства “ - 07.06.2019г., в която взеха участие всички участници в Проекта.

Можете да следите развитието и дейностите по проекта на: https://stay-in.adaptalab.org/, https://twitter.com/stayinproject, http://bapid.com/bapid/?page_id=152
 

І етап от Проект за ранна интервенция за деца с аутизъм STAY-IN


Експерт–обучители на БАЛИЗ Анна Манолева и Мария Станчева участваха в първия етап по Проект STAY-IN „Early start intervention for young children with autism attending educational services in low-income areas“, co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union - 2018-1-ES01-KA201-050656, който се проведе в Констанца, Румъния. 
Експертите се сертифицираха по модел за работа за развитие на умения за комуникация на деца с аутизъм и техните семейства PACT (Pаediatric Autism Communication Therapy), с водещ Hannah Danvers, Manchester University, Hogrefe LTD. 
За повече информация, относно PACT - https://pacttraining.co.uk/.
Участниците в проекта посетиха услуги за работа с деца с аутизъм в град Констанца, представени от Крина Неделку, клиничен психолог. Участваха в срещи с лекари, които обследват деца с аутизъм, с училищен инспектор за деца със СОП, специалисти от частно училище „Scoala Spectrum“ и терапевтичен центъра на Фондация „Marcel Prodan“.

Можете да следите развитието и дейностите по проекта на: https://stay-in.adaptalab.org/, https://twitter.com/stayinproject, http://bapid.com/bapid/?page_id=152

Европейски проект за ранна интервенция на деца с аутизъм STAY-IN


Специалисти от Асоциация Аутизъм участват в STAY-IN - Eвропейски проект, който цели да се подобрят ранните интервенции за малки деца с аутизъм, които посещават различни услуги в области с ниски доходи, чрез обучаването на специалисти, които да използват следните три модела за работа:
ESDM-P (Денвър)     https://www.esdm.co/ 
PACT   (Манчестър)  https://pacttraining.co.uk/ 
IMPACT (Мичиган)    http://socialscience.msu.edu/about-us/news/project-impact-a-success-story-for-msu-psychology/ 

Проектът се изпълнява в партньорство два университета и шест организации от три Европейски държави: България, Испания и Румъния. Партньори по проекта са следните организации:

1. Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения - BAPID (България),www.bapid.com
2. Universidad de Valencia Валенсия (Испания),www.uv.es
3. Salamanca (Испания),www.usal.es/
4. Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte (Испания),www.cefire.edu.gva.es                        
5. Mira'm Fundacio C.V. (Испания),www.fundaciomiram.org   
6. Asociación Autismo Ávila (Испания),www.autismoavila.org
7. Scoala Gimnaziala Spectrum (Румъния),www.spectrumploiesti.ro
8. Fundatia Marcel Prodan (Румъния),www.facebook.com/FundatiaMP

Всички партньори ще си сътрудничат в три работни групи, за да изготвят доклади за възможностите за прилагането на ESDM-P, IMPACT и PACT моделите,  имайки предвид техническите, икономическите, културните и социалните въпроси на страните и региони на включените организации. Друга задача за работните групи е да се сравнят предлаганите модели, за да се достигне до заключения на по-високо ниво за включване в глобален доклад.

Продължителност: Октомври 2018г. – Септември 2020г.
Можете да проследите развитието и дейностите по проекта в социалните мрежи и платформата Е-туининг. https://twitter.com/stayinproject

                

Социален проект „Групи за развиване на социални умения със средствата на драма терапията при деца и младежи с аутизъм“


Столична община по  Програма „Социални иновации“ и Сдружение „Асоциация Аутизъм” стартират социален проект „Групи за развиване на социални умения със средствата на драма терапията при деца и младежи с аутизъм“.
Проектът ще се реализира с деца и младежи, потребители на ЦСРИПАС. Водещ на заниманията е Ива Панева (актриса, режисьор и психолог) от Театър Наш Свят. 
Проектът има за цел да създаде групови драма терапевтични сесии, в които деца и младежи с аутизъм ще бъдат включени в специално разработени театрални занимания, фокусиращи се върху подобряване на техните социални и комуникативни умения. Участниците ще разработят пиеса, която ще представят пред публика.
Във две възрастови групи ще се проведат организирани тематично обособени сесии, фокусиращи се върху три основни компетенция: „Социални умения“, „Успешна комуникация“ и „Актьорски креативни техники“. 
В края на проекта, участниците ще представят краен резултат и продукт: сценарий за пиеса, поставяне на пиеса пред публика, запис на представлението. 
Всяка сесия ще се състои от два учебни часа и ще включва сериозни предизвикателства пред участниците:  психо-физическа загрявка, импровизационни етюди и игри, социални задачи, говорни упражнения, групови движенчески техники, работа с роля, интерпретация на текст и образ, и други. 
Двете възрастови групи ще подготвят отделни пиеси, които в края ще бъдат заедно представени пред публика. Репетиционният процес има за цел не само да усъвършенства техните сценични и творчески заложби, но и да се извлекат терапевтични теми, които да бъдат от полза както на самите участници, така и на техните родители и други млади хора с аутизъм. 
По време на груповите сесии, участниците ще бъдат подпомогнати от специалистите в Центъра.

                                                

Научен проект на Boston University, изучаващ общуването на децата с аутизъм


През месеците май, юни и юли 2018г., в ЦСРИПАС се проведе изследавне във връзка с научен проект, организиран от Boston University, който цели изучаването на общуването на децата с аутизъм. 

Изследването беше проведено от Михаела Барокова, https://www.linkedin.com/in/mihaela-barokova-7a788549/, четвърта година докторант по психология на развитието в Boston University, MA, USA. Михаела Барокова работи като научен сътрудник в Center for Autism Research Excellence с ръководител Prof. Helen Tager-Flusberg, един от водещите учени в областта на развитието на речта при децата с аутизъм. Тя е член на множество организации, включително бивш президент на International Society for Autism Research.

Михаела Барокова: 
„В момента работим по проект, изучаващ общуването между родители и деца с аутизъм. Повечето изследвания в областта на аутизма се провеждат основно с англоговорещи деца, което значително ограничава възможностите за изследване на различните проявления на симптомите на аутизма при децата от различни култури. За да променим това, сме поели инициатива да проведем научно изследване с деца с аутизъм в България. То ще изучава общуването на децата с аутизъм с техните родители с цел идентифициране на методи за комуникация, които най-много подпомагат развитието им. Това не само ще е едно от първите изследвания в областта на аутизма с български деца, но евентуалното му публикуване има потенциала да насочи вниманието на международни организации към научните изследвания в България и към състоянието и нуждите на децата с аутизъм в нашата страна.

През месец май, 2018г. в изследването се включиха семейства, които имаха възможност по-късно да участват в еднодневно обучение по проблемите на аутизма, водено от Михаела Барокова. Всяко семейство, получи писмен доклад за резултатите, получени в рамките на изследването. 

През 2019г. изследователската работа ще продължи, като Михаела Барокова ще бъде отново в България през месеците май, юни и юли. Планира се семействата, взели вече участие в изследването да продължат това участие и оценят напредъка, постигнат с децата след период от една година. В изследването ще могат да се включат и нови деца и семейства. 

                             

Mодел за обучение и заетост в ИКТ сектора на хора с разстройства от аутистичния спектър


Проект "Mодел за обучение и заетост в ИКТ сектора на хора с разстройства от аутистичния спектър" (2010-2011) между ИТ фирми от БАСКОМ (Българска Асоциация на Софтуерните Компании), ЕСИ (Европейският Софтуерен Институт), Център Източна Европа, заедно с Асоциация Аутизъм, за предлагане на работни места за хора с увреждания, който включва както тренинг на ИТ фирмите, така и практическо обучение на кандидатите за работа.

Повече подробности за проекта можете да видите тук.

Проект „Колкото повече, толкова повече“


През 2008г. Асоциация Аутизъм спечели проект към Фондация "ПОМОЩ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА В БЪЛГАРИЯ” към Програма „Колкото повече – толкова повече 2008”, за финансиране на групови занимания на възрастни с аутизъм, които не получават никакви социални услуги, както и не са ангажирани в трудово-професионални курсове или други занимания.
В проекта бяха включени 8 младежи от аутистичния спектър, които в рамките на шест месеца бяха ангажирани в серия от ателиета, целящи социално ангажиране и изграждане на базови трудови навици.  
През октомври 2009 г. Асоциацията самофинансира втора част на този проект за нови шест месеца.