История

Център за социална рехабилитация и интеграция - приоритет аутистичен спектър е общинска структура, която има за цел да предлага услуги и специализирана грижа за лица – деца, младежи и възрастни – с нарушения от аутистичен спектър.

Центърът е осъществен като проект на Столична община и Сдружение "Асоциация Аутизъм". Открит е през месец март 2007 г.

Центърът е социална услуга, която предлага терапевтична и консултативна работа за деца, младежи и възрастни с нарушения от аутистичен спектър.

Центърът оказва помощ и подкрепа на близките на лица с аутизъм, изгражда и подкрепя тяхната социална мрежа от близки и познати хора.

Центърът предоставя специализирани услуги, насочени към подобряване на състоянието и уменията на своите потребители главно в областите:

  • създаване и подобряване на възможностите за общуване;
  • изграждане на връзки чрез общи дейности и интереси;
  • подобряване на поведението, участие в социални ситуации в различен контекст и различно обкръжение.
© 2018 ЦСРИПАС. Всички права запазени.