История

Център за социална рехабилитация и интеграция - приоритет аутистичен спектър е общинска структура, която има за цел да предлага услуги и специализирана грижа за лица – деца и младежи – с проблеми в развитието от аутистичен спектър.

Центърът е осъществен като проект на Столична община и Сдружение "Асоциация аутизъм". Открит е през месец март 2007 г.

Центърът е социална услуга, която предлага терапевтична и консултативна услуга за деца, младежи и възрастни с ГРР.

Центърът оказва помощ и подкрепа на близките на лица с ГРР, изгражда и подкрепя тяхната социална мрежа от близки и познати хора.

Предоставя специализирани услуги, насочени към подобряване на състоянието и уменията на своите клиенти главно в областите:

  • създаване и подобряване на възможностите за общуване;
  • изграждане на връзки чрез общи дейности и интереси;
  • подобряване на поведението, участието в социални ситуации в различен контекст и различно обкръжение.
© 2018 ЦСРИПАС. Всички права запазени.