_______________________________________________________________
 
Центърът е терапевтична практика за комплексна работа с деца в предучилищна възраст, училищна възраст, тийнейджъри и младежи с аутизъм.

В тези различни възрастови групи терапевтичната работа е специфична и организирана в програми и формат на работа, които следват нуждите и потребностите на всеки потребител и неговото семейство.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Оставяме правилната врата отворена,

тези, които искат и могат, ще влязат през нея.

Африканска поговорка
© 2018 ЦСРИПАС. Всички права запазени.