ОБУЧЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

Авторката на книгата Анна Манолева провежда редовния обучителен курс на тема "Как да развием уменията за общуване и комуникация при децата с аутизъм и сходни комуникативни нарушения".

Курсът е подходящ за всички специалисти ‐ логопеди, психолози, специални педагози, ресурсни учители, педагози, възпитатели и други от услугите за работа с деца с аутизъм и сходни комуникативни нарушения. Курсът е одобрен от МОН и носи кредити.

За условията на участие в практическото обучение и записване, моля направете запитване на имейл: logoped.romel@gmail.com

Желаещите да изпратят трите си имена и GSM за връзка с тях.

ОБУЧЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ


"Въвеждане и използване на Допълваща и Алтернативна Комуникация (ДАК) за развиване на уменията за общуване и комуникация при деца с аутизъм и сходни комуникативни нарушения"

КУРСЪТ:
• Запознава специалистите със същността на Допълващата и алтернативна комуникация (ДАК), нейното приложение, видовете ДАК, тяхното предназначение и особености;
• Дава насоки на специалистите как да определят нивото на общуване и уменията за комуникация при децата с аутизъм и сходни комуникативни нарушения и да изберат подходяща и индивидуализирана допълваща или алтернативна система за комуникация за всяко дете;
• Дава практически идеи за специализирана езикова работа с невербални деца и за разширяване на езиковите и речевите умения на вербални деца;
• Обучава специалистите в етапите на въвеждане и използване на ДАК в работата с деца с аутизъм и сходни комуникативни нарушения и преноса на нейната употреба в ежедневието на детето;
• Обучава участниците на ефективен метод за формиране на социално‐комуникативна компетентност при децата с аутизъм и сходни комуникативни нарушения.

Курсът е подходящ за всички специалисти ‐ логопеди, психолози, специални педагози, ресурсни учители, педагози, възпитатели и други от услугите за работа с деца с аутизъм и сходни комуникативни нарушения. Курсът е одобрен от МОН и носи кредити.

За условията на участие в практическото обучение и записване, моля изпратете запитване на имейл: logoped.romel@gmail.com

Желаещите да изпратят трите си имена и телефон за връзка с тях.

© 2018 ЦСРИПАС. Всички права запазени.