Обучения за специалисти

Обучение за специалисти


Авторката на книгата Анна Манолева провежда редовния обучителен курс на тема "Как да развием уменията за общуване и комуникация при децата с аутизъм и сходни комуникативни нарушения".

Курсът е подходящ за всички специалисти ‐ логопеди, психолози, специални педагози, ресурсни учители, педагози, възпитатели и други от услугите за работа с деца с аутизъм и сходни комуникативни нарушения. Курсът е одобрен от МОН и носи кредити.

За условията на участие в практическото обучение и записване, моля направете запитване на имейл: logoped.romel@gmail.com

Желаещите да изпратят трите си имена и GSM за връзка с тях.

Обучение за специалисти за ДАК


"Въвеждане и използване на Допълваща и Алтернативна Комуникация (ДАК) за развиване на уменията за общуване и комуникация при деца с аутизъм и сходни комуникативни нарушения"

 

Общуването е естествен процес между хората, но за децата с аутизъм и сходни комуникативни нарушения то е трудно и неразбираемо. Тези деца се нуждаят от целенасочена и мотивираща работа, за да го направят по лесен и достъпен за тях начин. Основна предпоставка за обезпечаване на този процес е използването на Допълваща и алтернативна комуникация (ДАК). ДАК улеснява процеса на общуване на децата с аутизъм и сходни комуникативни нарушения по възможен и разбираем за тях начин.

В този курс ще намерите структурирани и последователни идеи за организиране, въвеждане и целенасочено използване на ДАК в работата с деца с аутизъм и сходни комуникативни трудности.

 

Курсът е подходящ за всички специалисти - логопеди, психолози, специални педагози, ресурсни учители, педагози, възпитатели и други от услугите за работа с деца с аутизъм и сходни комуникативни нарушения. Курсът е одобрен от МОН и носи кредити. 

 

За условията за участие и записване, моля направете запитване на имейл: logoped.romel@gmail.com