Обучения за специалисти

Авторката на книгата Анна Манолева провежда редовния обучителен курс на тема "Как да развием уменията за общуване и комуникация при децата с аутизъм и сходни комуникативни нарушения".

Курсът е предназначен за специалисти.

За условията на участие в практическото обучение и записване, моля направете запитване на имейл:
logoped.romel

Желаещите да изпратят трите си имена и GSM за връзка с тях.

ТРЕНИНГ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

"Използване на ДАК за развиване на уменията за общуване и комуникация НА и С децата с аутизъм"
Тренингът е фокусиран върху уменията за общуване и комуникация на деца с аутизъм и техните семейства. Ще бъдат разгледани и обсъдени трудностите при общуването и ще бъдат дадени практически стратегии за развитие на уменията за общуване и комуникация НА и С децата с аутизъм. Тренингът има за цел да подпомогне специалистите, работещи с деца с аутизъм, не само като им даде яснота относно тяхната роля в процеса на общуване с детето, но също като им даде практически насоки как да подкрепят семейството на детето в общуването с него. В него ние ще говорим за аутизъм, за поведение, за общуване, за разбиране, за подпомагане и споделяне, за трудности и справяне с тях чрез допълваща и алтернативна комуникация.

Защото общуването е много повече от реч и говорене!

Продължителност:
3 тематично структурирани срещи
Всеки понеделник от 13:00 – 16:00 ч.

Период: 08.04.2019г.-22.04.2019г.

Място:
ЦСРИПАС
гр.София, бул. „Ал. Стамболийски“ №168

Водещи:
Анна Манолева – логопед, психолог
Мария Станчева – логопед, специален педагог

Местата са ограничени. Нужно е предварително записване на телефон или e-mail на Центъра.

© 2018 ЦСРИПАС. Всички права запазени.