Доброволчество

Център за социална рехабилитация и интеграция - приоритет аутистичен спектър приема подкрепата, отзивчивостта и щедростта на отделни личности, които желаят да станат доброволци. Те ще бъдат въвлечени в ежедневната програма на Центъра – групови и индивидуални занимания с децата и младежите, помощ на клиентите на Центъра при изработването на картички, сувенири, апликации във връзка с ежегодните благотворителни базари.

За повече информация, моля пишете ни на посочения е-мейл адрес:
center
или ни потърсете на телефон:
02 / 920 24 93