Терапевтична работа

Услуги в Центъра

 

Консултативна работа

Терапевтична работа

Поддържаща рехабилитационна терапия 

Терапевтични програми

Краткосрочна програма

Програма за работа с родители и деца с аутизъм за развитие на умения за общуване и комуникация

Дългосрочни програми

Програма за развитие на
базови умения
Програма за развитие на
функционални умения
Програма за социо-емоционално
и познавателно развитие
 

Програми за младежи и възрастни

Програма за развитие на начални
трудови, прагматични и
адаптивни умения
Програма за развитие на трудови,
прагматични и адаптивни умения

Процедура на работа

  • Работата се провежда в индивидуален и/или групов формат
  • Работата се съобразява с нивото на функциониране и потребностите на всяко дете/младеж
  • Продължителността на работата варира според индивидуалните нужди на всяко дете/младеж
  • Целите на работа се договарят с всеки клиент и/или неговите родители
  • Нивото на овладяване на уменията по Програмата се ревизира на всеки 6 месеца

 

 

© 2018 ЦСРИПАС. Всички права запазени.