Полезни връзки

Специализирани услуги в България


Асоциация Аутизъм

Дневен център за работа с деца от аутистичния спектър

Дневен център за работа с деца от аутистичния спектър "ДЪГА"

 

Александровска болница

Карин дом

Законодателство


Декларацията на ООН за правата на хората с интелектуални затруднения (1971), за правата на хората с увреждания (1975) и други подобни декларации за човешки права трябва да бъдат спазвани, като за хората с аутизъм тези права трябва да се допълнят с настоящите документи:

Харта за правата на лицата с аутизъм

Образование на лицата с разстройство от аутистичния спектър

Борба на правото на образование на лица с разстройства от аутистичния спектър - Наръчник за родители

Закон за интеграция на хората с увреждания

Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 – 2015 г.

Закон за предучилищното и училищното образование

Закон за социалните услуги

Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги 

Други полезни връзки


http://www.autismspeaks.org/ – Световна организация посветена в помощ на хората с аутизъм и техните семейства през целия живот. Съдържа множество полезни и практични материали във всички сфери от живота, съвременна информация за аутизма и информация за актуалните програми и световни практики.

http://www.autism-society.org/ – Американска асоциация. Съдържа цялата необходима информация за аутизма и свързаните с него дейности.

http://www.autismeurope.org/ – Сдружение на национални асоциации на родители на лица с аутизъм от различни европейски страни. Съдържа полезна информация за състоянието.

http://www.autism.org/ – Информация и статии, свързани с аутизма. 

http://www.autism.org.uk/ – Британска организация. Съдържа цялата необходима информация за аутизма и свързаните с него дейности.

http://researchautism.net/ – Информация и статии, свързани с аутизма. 

http://www.cdc.gov/ – Център за контрол и превенция на заболяванията. Актуална информация за състоянието аутизъм.

http://www.who.int/ – Световна здравна организация. Актуална информация за състоянието аутизъм.

http://isaac-online.org/ - Международна организация за Допълваща и Алтернативна Комуникация (ДАК).

http://www.arasaac.org/ - Средства за Допълваща и Алтернативна Комуникация (ДАК) за организиране работата с аутистични деца: пиктограми, табла и др.

http:/spectrumnews.org/ – Информация и статии, свързани с аутизма. 

http://www.teacch.com/ – Програма за работа и обучение на деца с аутизъм и сходни състояния с нарушение в комуникациите. Основава се на структуриране и рутинност в обучението, общуването и ежедневието. Има много конкретни идеи за работа.

http://www.do2learn.com/ – Средства за организиране на работата с аутистични деца: картини, таблици, учене на писане на букви и цифри, работно място и др.