Екип

Ани Андонова

Ани Андонова


Директор

Маринела Младенова

Маринела Младенова


Счетоводител

Светла Стайкова

Светла Стайкова


Супервизор

Клиничен психолог

Ана Андреева-Сапунджиева


Клиничен ръководител

Клиничен психолог

Анна Манолева


Координатор работа с деца

Логопед, психолог, РЕСS терапевт, РАСТ терапевт

Росица Савова


Координатор работа с младежи и възрастни

Специален педагог, логопед, експерт по ПВР

Мария Станчева


Логопед, специален педагог, MAKATON, PECS, РАСТ терапевт

Десислава Балджиева

Десислава Балджиева


Специален педагог

Верослава Рубиева

Верослава Рубиева


Психолог

Божидара Цуцуманова


Психолог

© 2018 ЦСРИПАС. Всички права запазени.