Екип

Ани Андонова

Ани Андонова


Директор

Маринела Младенова

Маринела Младенова


Счетоводител

Светла Стайкова

Светла Стайкова


Супервизор

Клиничен психолог

Ана Андреева-Сапунджиева

Ана Андреева-Сапунджиева


Клиничен ръководител

Клиничен психолог

Анна Манолева

Анна Манолева


Координатор работа с деца

Логопед, психолог, РЕСS терапевт, РАСТ терапевт

Росица Савова


Координатор работа с младежи и възрастни

Специален педагог, логопед, експерт по ПВР

Мария Станчева

Мария Станчева


Логопед, специален педагог, MAKATON терапевт, РАСТ терапевт

Десислава Балджиева

Десислава Балджиева


Специален педагог

Верослава Рубиева

Верослава Рубиева


Психолог

Божидара Цуцуманова

Божидара Цуцуманова


Психолог

© 2018 ЦСРИПАС. Всички права запазени.