Проекти

Научен проект на Boston University, изучаващ общуването на децата с аутизъм


През месеците май, юни и юли 2018г., в ЦСРИПАС се проведе изследавне във връзка с научен проект, организиран от Boston University, който цели изучаването на общуването на децата с аутизъм. 

Изследването беше проведено от Михаела Барокова, https://www.linkedin.com/in/mihaela-barokova-7a788549/, четвърта година докторант по психология на развитието в Boston University, MA, USA. Михаела Барокова работи като научен сътрудник в Center for Autism Research Excellence с ръководител Prof. Helen Tager-Flusberg, един от водещите учени в областта на развитието на речта при децата с аутизъм. Тя е член на множество организации, включително бивш президент на International Society for Autism Research.

Михаела Барокова: 
„В момента работим по проект, изучаващ общуването между родители и деца с аутизъм. Повечето изследвания в областта на аутизма се провеждат основно с англоговорещи деца, което значително ограничава възможностите за изследване на различните проявления на симптомите на аутизма при децата от различни култури. За да променим това, сме поели инициатива да проведем научно изследване с деца с аутизъм в България. То ще изучава общуването на децата с аутизъм с техните родители с цел идентифициране на методи за комуникация, които най-много подпомагат развитието им. Това не само ще е едно от първите изследвания в областта на аутизма с български деца, но евентуалното му публикуване има потенциала да насочи вниманието на международни организации към научните изследвания в България и към състоянието и нуждите на децата с аутизъм в нашата страна.

През месец май, 2018г. в изследването се включиха семейства, които имаха възможност по-късно да участват в еднодневно обучение по проблемите на аутизма, водено от Михаела Барокова. Всяко семейство, получи писмен доклад за резултатите, получени в рамките на изследването. 

През 2019г. изследователската работа ще продължи, като Михаела Барокова ще бъде отново в България през месеците май, юни и юли. Планира се семействата, взели вече участие в изследването да продължат това участие и оценят напредъка, постигнат с децата след период от една година. В изследването ще могат да се включат и нови деца и семейства. 

                             

Mодел за обучение и заетост в ИКТ сектора на хора с разстройства от аутистичния спектър


Проект "Mодел за обучение и заетост в ИКТ сектора на хора с разстройства от аутистичния спектър" (2010-2011) между ИТ фирми от БАСКОМ (Българска Асоциация на Софтуерните Компании), ЕСИ (Европейският Софтуерен Институт), Център Източна Европа, заедно с Асоциация Аутизъм, за предлагане на работни места за хора с увреждания, който включва както тренинг на ИТ фирмите, така и практическо обучение на кандидатите за работа.

Повече подробности за проекта можете да видите тук.

Проект „Колкото повече, толкова повече“


През 2008г. Асоциация Аутизъм спечели проект към Фондация "ПОМОЩ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА В БЪЛГАРИЯ” към Програма „Колкото повече – толкова повече 2008”, за финансиране на групови занимания на възрастни с аутизъм, които не получават никакви социални услуги, както и не са ангажирани в трудово-професионални курсове или други занимания.
В проекта бяха включени 8 младежи от аутистичния спектър, които в рамките на шест месеца бяха ангажирани в серия от ателиета, целящи социално ангажиране и изграждане на базови трудови навици.  
През октомври 2009 г. Асоциацията самофинансира втора част на този проект за нови шест месеца.