Екип

Ани Андонова

Ани Андонова


Директор

Маринела Младенова

Маринела Младенова


Счетоводител

Светла Стайкова

Светла Стайкова


Супервизор

Клиничен психолог

Ана Андреева-Сапунджиева

Ана Андреева-Сапунджиева


Клиничен ръководител

Клиничен психолог, РЕСS терапевт

Анна Манолева

Анна Манолева


Координатор работа с деца

Логопед, психолог, РЕСS терапевт

Деметра Димитрова

Деметра Димитрова


Социален работник

Мария Станчева

Мария Станчева


Специален педагог, логопед

Десислава Балджиева

Десислава Балджиева


Специален педагог

Верослава Рубиева

Верослава Рубиева


Психолог

Божидара Цуцуманова

Божидара Цуцуманова


Психолог

© 2018 ЦСРИПАС. Всички права запазени.