Доброволчество

Центърът за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър приема подкрепата, отзивчивостта и щедростта на отделни личности които желаят да станат доброволци. Те ще бъдат въвлечени в  ежедневната програма на Центъра – групови и индивидуални занимания с децата и младежите, помощ на клиентите на Центъра при изработването на картички, сувенири, апликации във връзка с ежегодните благотворителни базари.

За повече информация, моля пишете ни на посочения е-мейл адрес: center@autismbulgaria.com или ни потърсете на телефон: 02 / 920 24 93

11094710_10153147714553389_1888750473_n