Диагностициране

На територията на Република България, диагноза от аутистичния спектър се поставя от детски психиатър или екип от детски психиатър и клиничен психолог.