Новини

Представяне на книга

На 4 април 2016 година от 17:30 часа в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, преводачката Светлана Кимпан ще представи новата книга на Темпъл Гранадин, в която са засегнати проблемите на аутисти от всякаква възраст и са предложени изключително ценни съвети не само за децата, но и за аутистите от юношеска и зряла възраст.
Както и миналата година, Светлана ще ви предложи и практически упражнения, базиращи се върху информация от книгата, след което ще ви въвлече в дискусия за литературата по проблемите на аутизма в България. На срещата ще имате възможност да закупите книгите:
„През моя собствен поглед“ на Темпъл Грандин,
„Поведенчески проблеми при аутизма“ на Джон Клемънтс и
„Как да живеем с аутизъм и Синдром на Аспергер – практически стратегии за родители и специалисти“ на Крис Уилямс и Бари Уайт,
както и други книги на издателството за детското възпитание и развитие.on 31 Mar 2016

Bookmark the permalink.